- Jonny Walker Nilsson, knivmakare, horngravör och smed -

Här kommer jag bland annat att tala om vilka knivmässor jag kommer att besöka.


Mässor 2012 där jag och Mattias Styrefors kommer att medverka

4-5 augusti - Knivfestivalen Fête du Couteau, Nontron, Frankrike
15-16 september - Kniv SM i Ullared
--- 2012-07-14 ---

~~ Hedersmedlemmar i Stockholms Knivförening ~~

Jag och Mattias Styrefors har blivit hedersmedlemmar i Stockholms Knivförening med följande motivering:
"Ni har på ett hedersvärt och ambitiöst sätt arbetat för föreningens ändamål, ni har aldrig sett några svårigheter när föreningen vid något tillfälle behövt ert stöd.
Till exempel vid besök på slöjdkvällar eller arbete för hantverkets spridning på de mässor föreningen medverkar på, sedan till syven och sist, ni är bra kamrater."
--- 2009-04-17 ---